Aktuelnosti

Održan početni sastanak projekta

Održan početni sastanak projekta "Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore na unaprjeđenju Carinskog informativnog sistema (CIS)"

U prostorijama Uprave prihoda i carina Crne Gore, 6. decembra 2022. godine održan je početni sastanak projekta "Podrška Upravi prihoda i carina Crne Gore na unaprjeđenju Carinskog informativnog sistema (CIS)". Projekat vrijednosti 410. 000 eura, čije je planirano trajanje 26 mjeseci, finansira se iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA II 2018. Sastanku su prisustvovali predstavnici firme "ZZI" d.o.o. Slovenija, koja zajednički sa UPC implementira ovaj projekat, predstavnici Ministarstva finansija - Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori.

Projekat ima za cilj obezbjeđivanje servisno orjentisane Uprave, primjenom funkcionalnosti za podršku elektronskom podnošenju deklaracija i pratećih dokumenata, kreiranjem aplikacije za čuvanje pomenutih dokumenata, nadogradnjom funkcionalnosti u Registru upravljanja rizicima (RUR) i aplikacijama baze podataka o rizicima (ERI) u sistemu za upravljanja rizikom (RMS).

Na sastanku je naglašen značaj projekta sa aspekta unaprjeđenja carinskih procedura i lakše komunikacije sa privrednim subjektima.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.