NCTSNovi kompjuterizovani tranzitni sistem

Pogledaj sve članke

Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS)

Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS) je bezpapirni tranzitni sistem koji se zasniva na elektronskom podnošenju tranzitnih deklaracija i elektronskoj razmjeni podataka putem elektronskih poruka između carinskih organa potpisnica Konvencije o zajedničkom tranzitu.

Zajednički tranzitni postupak daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije  (Evropska Unija: Švedska, Finska, Letonija, Litvanija, Estonija, Danska, Nemačka, Irska, Holandija, Belgija, Francuska, Austrija, Španija, Portugalija, Italija, Slovenija, Luksemburg, Malta, Kipar, Grčka, Bugarska, Rumunija, Češka Republika, Mađarska, Poljska, Slovačka Republika i Hrvatska; EFTA zemlje: Švajcarska, Norveška, Island i Kneževina Lihtenštajn,  kao i Ujedinjeno Kraljevstvo, Republika Turska, Republika Severna Makedonija i Republika Srbija).

NCTS omogućava sprovođenje postupka zajedničkog tranzita robe podnošenjem jedne tranzitne deklaracije i jednog obezbjeđenja kod polaznog carinskog ograna koji važe u 35 zemalja potpisnica Konvencije o zajedničkom tranzitu odnosno tokom cijelog puta tranzita robe.

Prednosti korišćenja NCTS su mnogobrojni od elektnonske povezanosti sa državama članicama Konvencije, bržeg, jeftinijeg, sigurnijeg i jednostavnijeg kretanja roba bez papirnih dokumenata, a time i ubrzanja prometa na granici, omugućavanje nadzor nad kretanjem pošiljke, jednostavnije sprovođenjem i brže okončanje postupka tranzita do smanjenja carinskih barijera. Prednosti korišenja NCTS će rezultirati smanjenje troškova prevoza robe u spoljnotrgovinskoj razmjeni i bolju iskorištenost  prevoznih  sredstava.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.