Aktuelnosti

Zajedničko saopštenje - Tvinning Light projekat - Crna Gora

Zajedničko saopštenje - Tvinning Light projekat - Crna Gora

Pokretanje EU Tvinning Light projekta „Podrška Upravi prihoda i carina za obezbjeđivanje efikasne i efektivne carinske kontrole na granicama”

Dana 30.11.2022. godine u Upravi prihoda i carina Crne Gore u Podgorici održan je Početni sastanak Tvinning Light projekta „Podrška Upravi prihoda i carina za obezbjeđivanje efikasne i efektivne carinske kontrole na granicama“ finansiranog od strane EU. Projekat zajednički implementiraju Carinska uprava Njemačke i Uprava prihoda i carina Crne Gore, kao zemlje korisnice. Planirano je da projekat traje šest mjeseci sa budžetom od 100.000 eura.

0212202201

Ciljevi tvining projekta su promocija i unaprjeđenje aktivnosti Vlade na obezbjeđenju spoljnih granica Crne Gore, kao i podrška važnim mjerama za olakšavanje prekogranične trgovine.

Jačanje kapaciteta Uprave prihoda i carina Crne Gore odnosi se posebno na borbu protiv krijumčarenja robe i putnika sa fokusom na zaštitu finansijskih i bezbjednosnih interesa Crne Gore i njenih građana, kao i interesa EU u budućnosti.

Tvining projekat podržava napore Crne Gore za pristupanje EU jačanjem carinskog nadzora i jačanjem kapaciteta Uprave prihoda i carina u sprječavanju ilegalne trgovine. Efikasna carinska uprava doprinosi, između ostalih benefita, olakšavanju legitimne trgovine, izbjegavanju narušavanja zdrave konkurencije na tržištu, minimiziranju rizika u lancu snabdijevanja i privlačenju potencijalnih investitora.

Vladimir Bulajić, direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore (UPC) naglasio je značaj međunarodne saradnje i podrške koju UPC dobija od inostranih partnera. „Iskoristio bih priliku da se zahvalim Evropskoj komisiji na podršci koju ćemo, vjerujem, imati u budućnosti dok radimo na uspostavljanju moderne i efikasne carinske službe. Ujedno, želim da se zahvalim na podršci našem partneru, Carinskoj službi SR Njemačke, sa kojom ćemo ostvariti značajnu saradnju tokom projekta i steći nove vještine i znanja od njihovih eksperata. Poštujući smjernice Svjetske carinske organizacije, pravne presude Evropske unije i najbolju evropsku praksu, Uprava prihoda i carina kontinuirano sprovodi aktivnosti na jačanju bezbjednosti i zaštite carinskog područja, suzbijanju prekograničnog krijumčarenja narkotika i oružja, kontroli tranzita, izvoza, proizvoda dvostruke namjene,uvoza  opasnih proizvoda, povreda prava intelektualne svojine itd.“

Njegova Ekselencija Peter Felten, ambasador Njemačke u Crnoj Gori, rekao je da je ovo dobar i važan dan za njemačko-crnogorsku saradnju. „Drago mi je što sam ovdje sa vama. Dobar je dan jer će se u našoj saradnji desiti vrlo konkretne stvari. Radi se o omogućavanju obostrano korisne prekogranične razmjene, posebno robe, oslanjajući se na komparativne prednosti trećih zemalja, u korist sopstvenog stanovništva. Istovremeno, radi se o zaštiti sopstvenih građana od lažnih, često opasnih proizvoda, od droge, od organizovanog kriminala, radi se o zaštiti sopstvene radne snage od neregularnih radnih migracija, radi se o zaštiti sopstvene industrije od nedozvoljene konkurencije kroz lažne proizvode i lažne kopije brendova, radi se o zaštiti životne sredine, biodiverziteta i zaštićenih životinja i biljaka.“

Predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, Nina Marković, uvjerena je da će ovakva praktična podrška kolega iz njemačke Centralne carinske uprave biti od ključnog značaja za prenošenje najnovijeg znanja u obezbjeđivanju zelene i plave granice. Od dana pristupanja, Uprava prihoda i carina Crne Gore moraće da upravlja granicama i kontroliše granice Crne Gore, koje će tada u velikoj mjeri biti spoljne granice Unije, u interesu građana EU i trgovinskih operatera.

Prema riječima Martina Rojtera, šefa međunarodnog odjeljenja njemačke centralne carinske uprave i njemačkog vođe projekta, dr Ulrike Berg-Has: „Carina je često prvi i poslednji organ pre nego što roba uđe na domaće tržište i carinske kontrole se uvijek moraju prilagođavati novim okolnostima i rizicima. U vrijeme globalne trgovine, izazov je za sve carinske uprave da pronađu ravnotežu između mogućeg olakšavanja brzog prekograničnog kretanja robe i razmatranja i poštovanja zabrana i ograničenja.”

Sve izjave snažno je podržala liderka projekta u Crnoj Gori Marija Antelj. „Zaista nam je zadovoljstvo raditi sa jednom od najboljih evropskih, pa i svjetskih carinskih službi. Sigurni smo da ćemo od njemačkih carinika dobiti odličnu stručnu ekspertizu i nadamo se da ćemo našu buduću saradnju nastaviti u nekim drugim, po mogućnosti, peer to peer projektima i da će naše kolege unaprijediti svoja znanja iz različitih oblasti obuhvaćenih ovim projektom.”

Svi učesnici događaja zajednički su istakli značaj projekta i uvjereni su u pozitivan rezultat za sve učesnike.

 

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.