AKCIZA Q&A

Da li je besplatno korišćenje aplikacije?

Korišćenje aplikacije AKCIZE je besplatno. Za njeno korišćenje je potrebno posjedovati validan digitalni sertifikat, koji je prijavljen kod Uprave carina i internet konekciju. Naravno, personalni računar je neophodan.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.