AEOOvlašćeni privredni subjekt

ŠTA JE AEO?

AEOC status može se odobriti privrednom subjektu koji ispunjava sljedeće kriterijume:

 1. odsustvo bilo koje ozbiljne povrede ili ponovljenih povreda carinskih i poreskih propisa, uključujući nepostojanje krivičnih djela koja se odnose na privrednu djelatnost podnosioca zahtjeva;
 2. posjedovanje visokog nivoa kontrole aktivnosti i protoka robe od strane podnosioca zahtjeva, kroz zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije i, po potrebi, evidencije o prevozu robe, koja omogućava odgovarajuće carinske kontrole;
 3. finansijska likvidnost, koja se smatra dokazanom ako podnosilac zahtjeva ima finansijsko stanje koje mu omogućava ispunjavanje obaveza, s obzirom na poslovne aktivnosti;
 4. ispunjava profesionalne standarde u pogledu osposobljenosti, odnosno stručnih kvalifikacija koje su direktno povezane sa aktivnostima koje obavlja.

 

AEOS status može se odobriti privrednom subjektu koji ispunjava sljedeće kriterijume:

 1. odsustvo bilo koje ozbiljne povrede ili ponovljenih povreda carinskih i poreskih propisa, uključujući nepostojanje krivičnih djela koja se odnose na privrednu djelatnost podnosioca zahtjeva;
 2. posjedovanje visokog nivoa kontrole aktivnosti i protoka robe od strane podnosioca zahtjeva, kroz zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije i, po potrebi, evidencije o prevozu robe, koja omogućava odgovarajuće carinske kontrole;
 3. finansijska likvidnost, koja se smatra dokazanom ako podnosilac zahtjeva ima finansijsko stanje koje mu omogućava ispunjavanje obaveza, s obzirom na poslovne aktivnosti;
 4. odgovarajući sigurnosni i bezbjednosni standardi, koji se smatraju ispunjenim ako podnosilac zahtjeva dokaže da preduzima odgovarajuće mjere kako bi se obezbijedila sigurnost i bezbijednost međunarodnog lanca snabdijevanja, uključujući oblasti fizičkog integriteta i  kontrolu pristupa, logističke procese i rukovanje određenim vrstama robe, provjeru osoblja i identifikaciju svojih poslovnih partnera;

 

Benefiti:

AEOC moze ostvariti sledece olaksice:

 • ostvarivanje olakšica od određenih vrsta pojednostavljenja ako su ispunjeni zahtjevi povezani s posebnom vrstom pojednostavljenja propisanom u Carinskom zakonu,
 • povlašćeno postupanje u odnosu na druge privredne subjekte u pogledu carinskih provjera, uključujući manje fizičkih i dokumentarnih provjera, osim provjera povezanih s mjerama sigurnosti i zaštite,
 • ranije obavještavanje u slučaju odabira za carinsku provjeru,
 • prednost ako je odabran za provjeru,
 • mogućnost zahtijevanja posebnog mjesta za takvu p

AEOS moze ostvariti sledece olaksice:

 • olakšice u pogledu deklarisanja robe prije otpreme,
 • povlašćeno postupanje u odnosu na druge privredne subjekte u pogledu carinskih provjera, uključujući manje fizičkih i dokumetarnih provjera povezanih sa sigurnošću i zaštitom,
 • prethodno obavještenje u slučaju odabira za carinsku provjeru,
 • prednost ako je odabran za provjeru,
 • mogućnost zahtijevanja posebnog mjesta za takvu provjeru

 

Potrebna dokumentacija:

 


Uz navedeni zahtjev je potrebno dostaviti, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, uplatnice za takse 2 (dva) eura (Tarifni broj 1) i 3 (tri) eura (Tarifni broj 4) na transakcioni račun 805-100-45.

Za taksu u iznosu od 2 eura poziv na broj odobrenja  je 30007-23-009-1000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva, dok je za taksu od 3 eura poziv na broj odobrenja 30007-23-009-4000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva.

Image

»Neregelia« DOO, Podgorica

»Trebjesa« DOO, Nikšić

»MONTENOMAKS CONTROL & LOGISTICS« DOO, Danilovgrad

»MESO-PROMET« DOO, Bijelo Polje

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.