AKCIZA

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE 2023

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, da su dužni da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01, 012/02 ....., "Sll list CG", br. 076/08, 050/09......,  49/22  i 65/22).

Akcizni proizvodi za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 01.01.2023.godine, promijenjena akciza su:

Cigarete, specifična akciza uvećana je sa 44 € na 47,5 € na 1000 komada cigareta, dok je proporcionalna akciza smanjena sa 26% na 24,5% od njihove maloprodajne cijene, shodno članu 80f Zakona o akcizama.

Fino rezani duvan sa 50 € na 55 € po kilogramu, shodno članu 80j Zakona o akcizama.

Bezdimni duvanski proizvodi, sa 100€ na 145€ po kilogramu duvanske smjese, shodno članu 80k Zakona o akcizama.

Naime, u skladu sa čl 36a, stav 1 Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete, fino rezani duvan i bezdimne duvanske proizvode, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode, za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom. Izuzeto od stava 1 člana 36a, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

Proizvodači i uvoznici cigareta, u skladu sa članom 36a Zakona, kada dođe do promjene visine akcize na cigarete, dužni su da na dan prije povećanja visine akcize izvrše popis zaliha, te da na iste izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom.

Obračun razlike akcize podnosi se korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama(u Modulu „Mjesečni obračuni“ odnosno podmodulu „Obračun razlike akcize“) u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize (znači do 15.02.2023.g).

Napominjemo da je članom 70 Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.

Liste tarifnih oznaka za akcizne proizvode (AKCIZNI PRILOG) za 2023.g. ( period 01-03.januar 2023. i 04 januar-27.februar 2023.g.) možete naći OVDJE 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti PJ-Carinarnica Podgorica

Carinska ispostava za akcize i posebne poreze:

kontakt: 020/441-845 i 020/442-161

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Napomena:

*Ugostiteljski objekti nijesu obveznici obračuna i uplate razlike akcize

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE Dec 2022.

Odlukom Vlade Cne Gore o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, objavljenoj u ""Sl.listu CG", br.120 od 31.oktobra 2022.g., utvrđeni su umanjeni iznosi akcize za promet bezolovnog benzina (411,75 eura na 1000 litara) i gasnih ulja (330 eura na 1000 litara)  koja se koriste kao motorno gorivo, za period od 06.decembra 2022.g. do 03.januara 2023.g.

Ažurirani Akcizni prilog možete naći ovdje.

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE

Odlukom Vlade Cne Gore o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, objavljenoj u ""Sl.listu CG", br.120 od 31.oktobra 2022.g., utvrđeni su umanjeni iznosi akcize za promet bezolovnog benzina (329,4 eura na 1000 litara) i gasnih ulja (264 eura na 1000 litara)  koja se koriste kao motorno gorivo, za period od 08.novembra 2022.g. do 05.decembra 2022.g.

 

Ažurirani Akcizni prilog možete naći ovdje.

OBAVJEŠTENJE O NOVOM IZNOSU NAKNADE ZA ŠTAMPANJE AKCIZNIH MARKICA

Od 18.10.2022.g. važe novi iznosi naknade za štampanje akciznih markica po vrsti akciznog proizvoda, i to:

- Za cigarete  0,00827 eura za 1 komad

- Za alkohol  0,02918 eura za 1 komad 

 

Podsjećamo da naknadu za štampanje akciznih markica akcizni obveznici vrše uplatom na žiro račun broj :

832-1004-95 – sa naznakom : Naknada za štampanje akciznih markica, otvorenim kod Ministarstva finansija.

 

 

PREDMET: Obavještenje o dopuni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV od 7% - riba, riblji fileti, svježe i rashlađeno

Obavještavate se da je u službenom listu Crne Gore, br.103 od 21.septembra 2022.g. objavljen  Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV, koji stupa na snagu danom objavljivanja. Ovom dopunom obuhvaćeni su sledeći proizvodi: riba, svježa ili rashlađena i riblji fileti i ostalo riblje meso (nemljeveno ili mljeveno), svježe ili rashlađeno.

Navedeno znači da se od 21.septembra 2022.g., na uvoz proizvoda iz tarifnog broja 0302 i proizvoda iz tarifnih podbrojeva 030431 do 030459 (riblji fileti i ostalo riblje meso (nemljeveno ili mljeveno), svježe ili rashlađeno), obračunava i naplaćuje snižena stopa PDV od 7%, umjesto dosadašnjih 21%.

Skrećemo pažnju da dopunom Pravilnika nisu obuhvaćeni smrznuta riba i fileti, te radi prepoznavanja, odnosno pravilnog svrstavanja, napominjemo da se pod pojmom „rashlađeni“ podrazumijevaju proizvodi rashlađeni na oko 0 °C, ali koji nisu smrznuti.

Dopuna Pravilnika je implementirana u TARICG.

Tarifne pozicije možete naći OVDJE.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.