NCTS

Saopštenje: Obuka o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Uprava prihoda i carina, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, 23. septembra organizovala je za privredne subjekte obuku o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS).  Obuka je održana u okviru IPA 2014 Projekta za podršku pristupanju Konvenciji o zajedničkom tranzitu i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom, a polaznici su je mogli pratiti i online. Instruktorka obuke na kojoj je učestvovao veliki broj privrednih subjekata, bila je Olga Protić, načelnica Odeljenja za tranzit i izvoz robe pri Upravi carina Srbije.

Obuka je imala za cilj da učesnike upozna sa novom aplikacijom NCTS, kao i sa procesima pristupanja aplikaciji i procedurama u skladu sa novim Carinskim zakonom.

Realizacija Projekta, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija). Jedan od uslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je i implementacija ovog sistema, koji će smanjiti troškove poslovanja i vrijeme obavljanja spoljnotrgovinskog prometa i dovesti do efikasnijeg sprovođenja tranzitnog carinskog postupka.

Pilot primjena NCTS na određenim lokacijama uz učešće jednog broja špeditera počela je od 16. maja ove godine, tako da je ova obuka predstavljala pripremu ostalih privrednih subjekata za sprovođenje tranzitnog postupka, u skladu sa novim Carinskim zakonom, koji će se primjenjivati od 11. 02. 2023. godine. 

1

OBAVJEŠTENJE O OBUCI ZA BANKE I ŠPEDITERE

Uprava prihoda i carina, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, dana 20. decembra. 2021. u 12:00 h organizuje obuku za poslovne banke i privredne subjekte na temu ''Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku'' koju će voditi ekspert Oga Protić - Načelnik odjeljenja za tranzitni i izvozni postupak, Uprave carina - Republike Srbije.

Cilj obuke je da se bankama i špediterima bliže opiše proces podnošenja, prihvatanja i odobravanja zahtjeva, oblik i sadržaj garancije za tranzitni postupak, koja će se razlikovati od sadašnje garancije do eventualne naplate carinskog duga u tranzitnom postupku, kao i konkretne obaveze svih pravnih lica koji su dio tog procesa u skladu sa zakonskom regulativom. Ovom prilikom banke će imati mogućnost da postave pitanje i otklone sve nejasnoće u vezi sa izdavanjem budućih bankarskih garancija koji će biti neophodne za sprovođenje tranzitnog postupka.

Obuka se realizuje u okviru IPA Projekta ''Podrška Upravi carina''. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Privredna komora će učešće na obuci obezbijediti putem video linka, kako bi što više učesnika imalo priliku da se upozna sa benefitima Konvencije.

 

U nastavku su pistupni parametri za ZOOM platformu:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/82159013939?pwd=bU5vTGx6c09jNXZyY1Ewcjg5UFcrZz09

Meeting ID: 821 5901 3939

Passcode: 006964

Video konferencija - Privredna komora Crne Gore

Video sadžaj snimljen na "Video konferencija - Privredna komora Crne Gore"

Video konferencija (dio 1)

Video konferencija (dio 2)

 

 

Održana obuka za privredne subjekte o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom NCTS (Novog kompjuterizovanog sistema)

U saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, dana 05.03.2021.godine, održana je obuka za privredne subjekte o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom NCTS (Novog kompjuterizovanog sistema). Ovo je druga obuka, koja je održana u okviru IPA 2014 Projekta za podršku pristupanju Konvenciji o zajedničkom tranzitu i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom. Obuku, na kojoj je učestvovao veći broj privrednih subjekata, a koju su pratili i carinski službenici, držala je Olga Protić, načelnik Odeljenja za tranzit robe pri Upravi carina Srbije.

Obuka je imala za cilj da učesnike bliže upozna sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencijom o olakšicama u trgovini robom, NCTS-om, kao i sa Sistemom za upravljanje garancijama, koji je razvijen u okviru ovog projekta, a koji će takođe koristiti i poslovna zajednica. Takođe, predstavljene su elektronske poruke koje će se razmijenjivati u okviru NCTS-a, nove uloge carinskih ispostava i pojednostavljenja u tranzitu.

Realizacija Projekta, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija). Jedan od uslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je i implementacija ovog sistema, koji će smanjiti troškove poslovanja i vrijeme obavljanja spoljnotrgovinskog prometa i dovesti do efikasnijeg sprovođenja tranzitnog carinskog postupka.

Učesnici na obuci su aktivno učestvovali i pokazali veliku zainteresovanost za ovu temu, te će Uprava carina ovakve aktivnosti sprovoditi i u budućem periodu, u cilju blagovremene pripreme privrednih subjekata za sprovođenje tranzitnog postupka, u skladu sa novim propisima čije se usvajanje očekuje tokom ove godine. 

Materijal sa obuke:

 

Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku

Uprava carina, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizovala je 19. i 20. novembra 2020. godine radionice za privredne subjekte i poslovne banke na temu ''Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku''.

Radionice su realizovane u okviru IPA Projekta ''Podrška Upravi carina''. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Privredna komora je učešće na ovim radionicama obezbijedila i putem video linka, kako bi što više učesnika imalo priliku da se upozna sa benefitima Konvencije.

Učestvovali su: Milan Martinović, pomoćnik direktora Uprave carina za carinsko-informacioni sistem, Tatjana Vujisić, načelnica Odsjeka za carinske postupke, Rajko Pejović, šef CI terminala Podgorica, Maja Vučinić, samostalni carinski ispektor, zatim predstavnici članica Odbora udruženja špeditera i sekretar Filip Vujović, poslovnih banaka, kao i kompanija koja žele koristiti pojednostavljenja tranzitnog postupka (ovlašćeni primaoci i ovlašćeni pošiljaoci).

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.