NCTS

Predstavljena priprema za nacionalnu primjenu Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Predstavljena priprema za nacionalnu primjenu Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Na sjednici Odbora udruženja špedicije Privredne komore, održanoj 16. juna, predstavljene su: procedura za odobravanje elektronske razmjene podataka, priprema za nacionalnu primjenu NCTS-a, kao i web client- ext NTA i aplikacija Tiketing.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Darko Globarević, uz podršku sekretara Filipa Vujovića, a pored članova, učestvovali su i predstavnice Uprave prihoda i carina, vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora Tatjana Vujisić, sa saradnicama Anom Marković, Marinom Vukmirović i Suzanom Vujošević.

IPA Projekat za implementaciju NCTS- a ima za cilj da pruži podršku procеsu modernizacije javne uprave primjenom zajedničkog tranzitnog postupka, uz istovremeno uvođenje moderne arhitekture i tehnologije u carinѕki informacioni siѕtem. Ovim ćе se ispuniti uslovi za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitпom postupku i Кonvenciji o pojednostavljenju formalnoѕti u trgovini robom, što je jedno od završnih mjerila РР 29 - Сarinѕke unije. Uspostavljanje zajеdničkog tranzita ćе olakšati trgoviпu, osigurati brži protok robe, uvesti jednostavnije procedure, smanjiti troškove i povećati konkurentnost domaćih privrednika na evropѕkom tržištu.

Tatjana Vujisić iz Uprave prihoda i carina je istakla da je preduslov nacionalne primjene NCTS-a, primjena migriranog Carinskog informacionog sistema (CIS), u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom EU ali da ga zbog tehničkih uslova nije moguće odmah pustiti u rad. Prema njenim riječima, carinski informacioni sistem je nadograđen i nije toliko različit od sadašnjeg, te će od softver provajdera dobiti ponude za nove softvere i za CIS.

U okviru Odsjeka za carinske postupke, formirana je posebna grupa za podršku korisnicima za tranzitne postupke, koja će pružati podršku kako korisnicima tako i carinskim službenicima - istakla je Vujisić.

Ona je pozvala sve predstavnike špediterskih kompanija da podnose deklaracije posredstnom NCTS-a, tokom pilot primjene, kako bi se na vrijeme uočile eventualne manjkavosti u samoj aplikaciji ili procedure i kako bi svi bili spremni za nacionalnu primjenu.

Predstavnice Uprave prihoda i carina su pojasnile posptupak odobrenja za elektronsku razmjenu podataka u tranzitnom postupku. Grupa za tranzit se, između ostalog, stara o blagovremenom završetku i okončanju tranzitnih postupaka započetih u Crnoj Gori, sprovodi aktivnosti vezane za odgovore carinskim administracijama drugih zemalja u vezi tranzitnih postupaka započetih kod njih, te aktivnosti u vezi utvrđivanja nastanka duga i nadležnosti za naplatu i naplate carinskog duga.

One su istakle da su primijetile određene greške u zahtjevima, naročito one koje se tiču podataka o  administratorima, gdje su istakle da se e-mail adresa i elektronski potpis moraju odnositi na lice koje je administrator, dok ulogu podnosioca deklaracije može imati lice koje  ima licencu i evidentirano je da radi u kompaniji koja je podnosilac zahtjeva. Kada je u pitanju sertifikat, kazale su da se ne može koristiti onaj koji je dobijen uz ličnu kartu, već onaj kupljen od ovlašćene firme.

Takođe, istakle su da se pisani zahtjevi podnose na arhivi Uprave prihoda i carina (na adresi Oktobarske revolucije 128, Podgorica), a snimljeni javni ključ digitalnog sertifikata (fajl sa ekstenzijom .cer) na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Predstavljena je web aplikacija extNTA, izrađena u okviru projekta, koju podnosioci tranzitne deklaracije mogu besplatno koristiti. Takođe, predstavljena je aplikacija za prijavljivanje problema u vezi tranzitnih deklaracija Ticketing, koja omogućava i praćenje izmjena u samom tiketu, odnosno rješavanje otvorenih tiketa, kao i ptistup bazi znanja.

Na kraju, najavile su da od septembra slijede intenzivne obuke kako bi se privrednici upoznali sa mehanizmima rješavanja konkretnih izazova iz prakse i na adekvatan način pripremili za primjenu NCTS- a nakon primjene migriranog CIS-a.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.