NCTS

Video konferencija - Privredna komora Crne Gore

Video sadžaj snimljen na "Video konferencija - Privredna komora Crne Gore"

Video konferencija (dio 1)

Video konferencija (dio 2)

 

 

Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku

Uprava carina, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizovala je 19. i 20. novembra 2020. godine radionice za privredne subjekte i poslovne banke na temu ''Konvencija o zajedničkom tranzitu - obezbjeđenje carinskog duga u tranzitnom postupku''.

Radionice su realizovane u okviru IPA Projekta ''Podrška Upravi carina''. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Privredna komora je učešće na ovim radionicama obezbijedila i putem video linka, kako bi što više učesnika imalo priliku da se upozna sa benefitima Konvencije.

Učestvovali su: Milan Martinović, pomoćnik direktora Uprave carina za carinsko-informacioni sistem, Tatjana Vujisić, načelnica Odsjeka za carinske postupke, Rajko Pejović, šef CI terminala Podgorica, Maja Vučinić, samostalni carinski ispektor, zatim predstavnici članica Odbora udruženja špeditera i sekretar Filip Vujović, poslovnih banaka, kao i kompanija koja žele koristiti pojednostavljenja tranzitnog postupka (ovlašćeni primaoci i ovlašćeni pošiljaoci).

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.