Aktuelnosti

Bulajić: Višestruki benefiti koje donosi status ovlašćenih privrednih subjekata

V.d. direktora UPC Vladimir Bulajić predvodi  delegaciju Uprave prihoda i carina Crne Gore, koja učestvuje na “Regionalnoj AEO konferenciji – Unapređenje programa AEO u regionu – prihvatanje kulture digitalnih podataka u cilju stalnih poboljšanja, bolje transparentnosti, jačeg partnerstva i otpornosti”, koja se održava 3. i 4. novembra u Beogradu. Konferencija je organizovana u okviru Projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a sprovodi ga Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).

Održana završna konferencija projekta "Podrška Upravi prihoda i carina u pripremi za nadogradnju sistema TARICG- a na najnoviju verziju EU TARIC- a i srodnih ITMS podsistema"

U okviru finalnih aktivnosti projekta ” Podrška Upravi prihoda i carina u pripremi za nadogradnju sistema TARICG- a na najnoviju verziju EU TARIC- a i srodnih ITMS podsistema” danas je u hotelu ”Hilton” u Podgorici održana završna konferencija.

  
Projekat  je  finasiran  iz IPA III  fonda, kao ”Twining light fiche”, u vrijednosti od 250. 000 €, počeo je 02. 02. i traje do 02. 11. 2022.
Na konferenciji su govorili NJ. e. Veselko Grubišić ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori, zamjenica šefa Odjeljenja  za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori Liselotte Isaksson,  Načelnica odsjeka za zaštitu prava intelektualne svojine i praćenje zabrana i ogranicenja UPC Milanka Strunjaš i Jelena Davidović v.d. direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija.

IMG 7834


Rezultate projekta i najvažnije preporuke predstavili su rukovodioci projekta zemlje korisnice Dženana Tuzović iz UPC i zemlje  članice  EU Miroslav Lučić iz Carinske uprave Republike Hrvatske.
Crna Gora  je kao kandidat za pristupanje EU u obavezi da kroz  poglavlje 29 - Carinska unija, razvije i implementira nacionalni sistem koji je potreban Upravi prihoda i carina (UPC) za povezivanje sa IT sistemima zemalja članica EU, kako bi se  omogućila razmjena podataka između Evropske komisije  i država  članica odmah nakon pristupanja Evropskoj uniji. Da bi postigla kompatibilnost i interkonektivnost sa IT sistemima EU, UPC mora raziviti Integrisani tarifni sistem upravljanja ( ITMS), koji obuhvata  sistem  TARIC i sa njim povezane podsisteme (kvote,  nadzor , antidamping i dr.) 

Delegacija UPC na regionalnom sastanku direktora carinskih i poreskih uprava ZB

Delegacija Uprave prihoda i carina Crne Gore, koju predvodi v.d. direktora Vladimir Bulajić, učestvovala je na Osmom neformalnom sastanku direktora carinskih i poreskih uprava Zapadnog Balkana, koji je održan 25. i 26. oktobra u Banjoj Luci.

Na ovim sastancima, koji se održavaju dva puta godišnje, predstavnici carinskih i poreskih administracija predstavljaju sprovedene i planirane reforme, koje se realizuju u cilju jačanja saradnje između carinskih službi, ubrzanja carinskih procedura, trgovinskih olakšica i sprječavanja nelegalnih aktivnosti.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.