Aktuelnosti

Zahtjev za dobijanje odobrenja za pojednostavljeni postupak

  • Zahtjev za dobijanje odobrenja za pojednostavljeni postupak
  • Izvod iz CRPS-a 
  • Uvjerenje Ministarstva pravde da ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica
  • Uvjerenje Ministarstva pravde da ne postoje podaci o osuđivanosti fizičkog lica koji je upisan u Izvodu iz CRPS-a kao lice koje ima neograničenu i pojedinačnu odgovornost (ukoliko ih je više molimo da dostavite za sva lica koja su upisana)
  • Potvrda Privrednog suda da se ne vodi stečajni postupak protiv privrednog subjekta i da nije u stečaju.

Uz navedeni zahtjev je potrebno dostaviti, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, uplatnice za takse 2 (dva) eura (Tarifni broj 1) i 3 (tri) eura (Tarifni broj 4) na transakcioni račun 805-100-45.  Za taksu u iznosu od 2 eura poziv na broj odobrenja  je 30007-23-009-1000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva, dok je za taksu od 3 eura poziv na broj odobrenja 30007-23-009-4000000 i poziv na broj zaduženja PIB podnosioca zahtjeva.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.