Aktuelnosti

Obavještenje za akcizne obveznike 20.03.2023.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji stupa na snagu i čija primjena počinje 01.jula 2023., u akcizni system Crne Gore uvedeni su novi akcizni proizvodi, i to PROIZVODI OD ŠEĆERA, KAKAOA I SLADOLED (član 1 stav 2 tačka 7, član 56g Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.65/01, 76/05 I “Sl.list CG”, br.76/08….65/22, 152/22 i  27/23)).

Proizvod od šećera na koji se plaća akciza je proizvod iz tarifnog broja CN 1704.

Proizvod od kakaoa na koji se plaća akciza je proizvod iz tarifnog broja CN 1806.

Sladoled, u smislu ovog zakona, je proizvod iz tarifnog broja CN 2105.

Akcizna osnovica za proizvode od šećera, kakaoa i sladoled je količina akciznih proizvoda izražena u kilogramima, a iznos akcize koji se plaća je 0,5 eura po kilogramu (član 56h).

Prethodno su u akcizni sistem Crne Gore uvedeni određeni proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu, a izmjenama koje će stupiti na snagu 1.jula 2023.g., kao akcizni proizvodi dodati su  proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu iz sledećih tarifnih oznaka:. CN 5601 21 10 10, CN 5601 21 90 10, CN 3924 10 00 10 i CN  3917 22 90 10.

Akcizna osnovica je kilogram proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu a visina akcize za ove proizvode je 0,4 eura po kilogramu proizvoda.

Akcizni obveznici su uvoznici ovih proizvoda na carinsko područje Crne Gore, kao i proizvođači koji ove proizvode proizvode i stavljaju u promet na teritoriji  Crne Gore.

Kako je Zakonom o akcizama propisano (član 63, st.1), 2) i 3), da je akcizni obveznik dužan da carinski organ obavijesti o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti zbog koje je dužan da obračunava i plaća akcizu, odnosno da, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda, carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika, ovim obavještenjem skrećemo pažnju na blagovremenu registraciju.

Upućujemo akcizne obveznike da se upis u registar akciznih obveznika vrši putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost, odnosno preko elektronske aplikacije e-carina, postavljene na internet stranici Uprave prihoda i carina (www.upravaprihoda.gov.me), na kojoj su objavljena i korisnička uputstva.

Obrazac prijave za upis u registar akciznih obveznika nalazi se u aplikaciji Akcize, a u prilogu prijave podnose se dokumenta potrebna za upis

Uvid u nove akcizne proizvode možete izvršiti kroz izvod iz TARICG (integrisana Carinska tarifa) koji možete naći OVDJE.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.