AKCIZA

Saopštenje za akcizne obveznike

Uprava prihoda i carina je početkom 2021.godine implementirala novi informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, kao i sistem za elektronsko upravljanje akciznim markicama.

S tim u vezi akcizni obveznici su bili u obavezi da u aplikaciji za akcize pripreme i održavaju šifarnike proizvoda za koje su registrovani. Na radionicama sa privrednim subjektima koje su održane u decembru 2020.godine korisnicima je demonstriran način kreiranja šifarnika, kao i sve opcije, obavezna polja, kao i značenje polja u šifarnicima.

Uvidom u aplikaciju primijećeno je da veliki broj obveznika nije ispravno postupio, odnosno da je u koloni „šifra proizvoda“ u značajnom broju slučajeva upisivano isto šta i u koloni „trgovački naziv proizvoda“. U navedenoj koloni treba da bude šifra proizvoda onako kako je akcizni obveznik vodi u svom knjigovodstvu, tj. bar-kod tog proizvoda ako je on osnov za vođenje evidencije i knjiženja. Upravo zbog mogućnosti korišćenja bar-koda broj karaktera za kolonu „šifra proizvoda“ je ograničen na 13.

Zbog interoperabilnosti dva gore pomenuta elektronska sistema(za akcize i za akcizne markice) ukoliko šifarnici akciznih obveznika ne budu ažurirani na ispravan način, u buduće neće biti moguće naručivanje akciznih markica tim akciznim obveznicima.

Ovim putem pozivaju se svi akcizni obveznici da zaključno sa datumom 01.avgust 2021.godine usklade svoje šifarnike na navedeni način.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.