AKCIZA

Obavještenje privredi o novom načinu podnošenja zahtjeva za povraćaj dijela plaćene akcize

Uprava prihoda i carina je implementirala novu nacionalnu aplikaciju za akcize u Carinskom informacionom sistemu od 1.januara 2021. koja omogućava elektronsku komunikaciju između Uprave prihoda i carina i akciznih obveznika. Novom aplikacijom koja egzistira kao web aplikacija akcizni obveznici su u mogućnosti da jednostavnije i brže ispunjavaju zakonske obaveze.

Jedna od funkcionalnosti nacionalne aplikacije za akcize je i elektronsko podnošenje zahtjeva za povraćaj dijela plaćene akcize. Korisnici prava na povraćaj će moći da koriste ovu funkcionalnost od isteka drugog kvartala 2021.godine, odnosno počev od 01.jula.

Na ovaj način povećava se efikasnost i kvalitet u pružanju usluga prema privrednim subjektima, čime se značajno doprinosi stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i omogućava akciznim obveznicima da na efikasan i jednostavan način uz smanjenje troškova, obavljaju svoje poslovanje.

Nova aplikacija, kao i sva korisnička upustva (u pisanom i video formatu) se nalaze na web adresi https://www.ecarina.me/akciza

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.