AKCIZA

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE

Odlukom Vlade Cne Gore o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, objavljenoj u ""Sl.listu CG", br.120 od 31.oktobra 2022.g., utvrđeni su umanjeni iznosi akcize za promet bezolovnog benzina (329,4 eura na 1000 litara) i gasnih ulja (264 eura na 1000 litara)  koja se koriste kao motorno gorivo, za period od 08.novembra 2022.g. do 05.decembra 2022.g.

 

Ažurirani Akcizni prilog možete naći ovdje.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.