AKCIZNE MARKICE

Uputstvo za slanje serijskog broja certifikata Upravi Carina Crne Gore

Da bi ste došli do serijskog broja Vašeg certifikata, prvi je uslov da na računaru bude instalirana aplikacija „SafeNet Authentication Client“. Obično ta aplikacija bude na CD-u koji dodje zajedno sa Tokenom... Opširnije

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.