AKCIZNE MARKICE

OBAVJEŠTENJE O NOVOM IZNOSU NAKNADE ZA ŠTAMPANJE AKCIZNIH MARKICA

Od 18.10.2022.g. važe novi iznosi naknade za štampanje akciznih markica po vrsti akciznog proizvoda, i to:

- Za cigarete  0,00827 eura za 1 komad

- Za alkohol  0,02918 eura za 1 komad 

 

Podsjećamo da naknadu za štampanje akciznih markica akcizni obveznici vrše uplatom na žiro račun broj :

832-1004-95 – sa naznakom : Naknada za štampanje akciznih markica, otvorenim kod Ministarstva finansija.

 

 

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.