NCTS

Saopštenje: Obuka o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Saopštenje: Obuka o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Uprava prihoda i carina, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, 23. septembra organizovala je za privredne subjekte obuku o sprovođenju tranzitnog postupka upotrebom Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS).  Obuka je održana u okviru IPA 2014 Projekta za podršku pristupanju Konvenciji o zajedničkom tranzitu i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom, a polaznici su je mogli pratiti i online. Instruktorka obuke na kojoj je učestvovao veliki broj privrednih subjekata, bila je Olga Protić, načelnica Odeljenja za tranzit i izvoz robe pri Upravi carina Srbije.

Obuka je imala za cilj da učesnike upozna sa novom aplikacijom NCTS, kao i sa procesima pristupanja aplikaciji i procedurama u skladu sa novim Carinskim zakonom.

Realizacija Projekta, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija). Jedan od uslova za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je i implementacija ovog sistema, koji će smanjiti troškove poslovanja i vrijeme obavljanja spoljnotrgovinskog prometa i dovesti do efikasnijeg sprovođenja tranzitnog carinskog postupka.

Pilot primjena NCTS na određenim lokacijama uz učešće jednog broja špeditera počela je od 16. maja ove godine, tako da je ova obuka predstavljala pripremu ostalih privrednih subjekata za sprovođenje tranzitnog postupka, u skladu sa novim Carinskim zakonom, koji će se primjenjivati od 11. 02. 2023. godine. 

1

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.