OBAVJEŠTENJE O NAKNADI ZA ŠTAMPANJE AKCIZNIH MARKICA

AKCIZNE MARKICE Pogodaka: 2263

Naknadu za štampanje akciznih markica akcizni obveznici vrše uplatom na žiro račun broj :

832-1004-95 – sa naznakom : Naknada za štampanje akciznih markica , otvorenim kod Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Iznos naknade za štampanje akciznih markica po vrsti akciznog proizvoda:

Za cigarete  0,00756 eura za 1 komad 
Za alkohol  0,02694 eura za 1 komad

​UPRAVA CARINA

Related Articles