Obrazac za razduženje pojedinačnih akciznih markica za cigarete

AKCIZNE MARKICE Pogodaka: 508

Akcizne markice za cigarete se razdužuju na „Obrascu za razduženje pojedinačnih akciznih markica“. Na pomenutom obrascu ima 80 mesta za lijepljenje pojedinačnih akciznih markica, koji se popunjava na način da se na predviđenim mjestima upisuju podaci o „Broj ZIAM-a“, „Broj strane“ (po proizvodu) i „Naziv proizvoda“.

Obrazac

Štampa

Related Articles